CASINOSPORTSPromotions
Sports
In-Play
ScheduleResultsStatistics Center

Support
Saigo, Yukina
2 : 0

Court 5 (Kurume)
Katsumi, Nanari
Finished
Saigo, Yukina
Katsumi, Nanari
61
62
20